• Kierownik Projektu – Teresa Misina, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie/Spółdzielnia Socjalna Równość –
  tel. 608 638 297, e-mail: teresa.misina@upjp2.edu.pl
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i efektów kształcenia – Anna Rychły – Mierzwa, ROPS w Krakowie –
  tel. (12) 422 06 36 w. 26, e-mail: amierzwa@rops.krakow.pl 
 • Szkolenia w zakresie UPJP2 – dr Barbara Sordyl Lipnicka, Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie –
  tel. 784 429 780, e-mail: barbara.sordyl-lipnicka@upjp2.edu.pl
 • Szkolenia w zakresie ROPS Kraków – Maria Kucińska, ROPS w Krakowie –
  tel. (12) 422 06 36 w. 35, e-mail: mkucinska@rops.krakow.pl
 • Szkolenia i doradztwo w zakresie Spółdzielni Socjalnej Równość – Jacek Misina, Spółdzielnia Socjalna Równość –
  tel. 692 335 226, e-mail: biuro@spoldzielniarownosc.pl

INFORMACJE O BIEŻĄCYCH REKRUTACJACH

http://es.malopolska.pl/podniesienie-kompetencji-kadr-owes/rekrutacja-1/rekrutacje-biezace

HARMONOGRAM PROJEKTU