SPOTKANIA SIECIUJĄCE OWES

 • 1 dwudniowe spotkanie służące wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy kierownikami OWES z 5 makroregionów.
  uczestnicy: ok. 120 os.  – kierownicy i ich zastępcy w konsorcjach OWES
  miejsce: siedziba Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie
  termin: 2021 rok
  dodatkowe informacje: organizator zapewni nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
 • 4 spotkania sieciujące dla OWES z 3 województw, służące wymianie dobrych praktyk, połączone z wizytą studyjną
  z określonym tematem przewodnim (np. reintegracja, zamówienia publiczne, animacja).
  uczestnicy: średnio 25 osób per dwudniowe spotkanie
  miejsce: spotkania odbędą się w każdym z województw
  termin: 2020 r., 2021 r., 2022 r.