SZKOLENIA

W latach 2020 – 2022 zorganizowane zostanie 12 modułów szkoleniowych oraz 250 h wsparcia doradczego dla 105 pracowników OWES w oparciu o zdiagnozowane potrzeby szkoleniowo-doradcze. Moduły realizowane będą na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Moduł – dwa, dwudniowe zjazdy (2x16h szkolenia, łącznie 32h).

Grupy – ok. 16 osób per moduł.

Zwrot kosztów: dojazdu, noclegu, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.

MODUŁY SZKOLENIOWE wraz z podmiotem odpowiedzialnym za organizację:

1. dla doradców biznesowych OWES, z naciskiem na wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych
(Spółdzielnia Socjalna Równość)

2. dla konsultantów regionalnych ds. zamówień publicznych
(Spółdzielnia Socjalna Równość)

3. wparcie OWES w zakresie zindywidualizowanych usług o charakterze integracyjnym
(Uniwersytet Papieski JPII)

4. dla animatorów dotyczący animacji lokalnej na rzecz rozwoju es, partnerstw międzysektorowych, zwłaszcza współpracy z jst na rzecz realizacji usług społecznej użyteczności przez pes
(Uniwersytet Papieski JPII)

5-6. moduły wynikające z analizy potrzeb i harmonogramu działań
(ROPS w Krakowie).

ZINDYWIDUALIZOWANE SPOTKANIA DORADCZE W DANYM OWES ZGODNIE ZE ZDIAGNOZOWANYMI POTRZEBAMI.

Grupowe sesje doradcze, w danym OWES, łącznie 250 h doradztwa.

Dokładny zakres szkoleń i doradztwa zostanie przedstawiony po zbadaniu potrzeb szkoleniowych i doradczych oraz opracowaniu programu i harmonogramu szkoleń!

Szkolenia poprowadzą trenerzy – praktycy z danej dziedziny.  Każdy uczestnik otrzyma min. 30 h wsparcia.